การตั้งเจตนาถือศีลอดหกวันเชาวาลพร้อมกับชดที่ค้างจากรอมฏอนด้วยเนียตเดียว

ramadan-feast
ก.ค. 22 2015

การตั้งเจตนาถือศีลอดหกวันเชาวาลพร้อมกับชดที่ค้างจากรอมฏอนด้วยเนียตเดียว

คำถาม :

ฉันสามารถที่จะถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลด้วยการตั้งเจตนา(เนียต)พร้อมๆ กับ เนียตถือศีลอดชดใช้ของเดือนรอมฎอนที่ค้างอยู่ด้วยสาเหตุของการมาประจำเดือนได้หรือไม่ ?

 

คำตอบ :

อัลหัมดุลิลลาฮฺ การทำเช่นนั้นไม่ถูกต้อง เพราะการถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลจะไม่สมบูรณ์นอกจากต้องถือศีลอดของเดือนเราะมะฎอนให้เสร็จเสียก่อน

ท่านเชค อิบนุ อุษัยมีน ได้กล่าวใน “ฟะตาวา อัศ-ศิยาม” หน้า : 438 ว่า

“ผู้ใดที่ถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺ หรือ วันอาชูรออ์ ทั้งๆ ที่ยังต้องถือศีลอดชดของเดือนเราะมะฎอนอยู่ การถือศีลอดนั้นย่อมใช้ได้ แต่ถ้าหากเขาตั้งเจตนาว่าจะถือศีลอดในวันเหล่านี้พร้อมๆ กับการชดใช้ของเดือนเราะมะฎอน เขาก็จะได้สองผลบุญคือ ผลบุญของวันอะเราะฟะฮฺหรือวันอาชูรออ์พร้อมกับผลบุญของการชดใช้ของเดือนเราะมะฎอน อันนี้สำหรับการถือศีลอดสุนัตทั่วๆ ไปที่ไม่เกี่ยวพันกับเราะมะฎอน

ส่วนการถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลนั้น(แตกต่างจากการถือศีลอดทั่วไป)เพราะมีความเกี่ยวพันกับเราะมะฎอน กล่าวคือจะไม่มีนอกจากต้องถือศีลอดชดใช้ของเดือนเราะมะฎอนเสียก่อน ถ้าหากถือก่อนที่จะชดของเราะมะฎอนก็จะไม่ได้รับผลบุญนั้น

 หะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มีความว่า

“ผู้ใดที่ถือศีลอดเราะมะฎอนแล้วถือศีลอดตามหลังจากนั้นหกวันในเดือนเชาวาล นั่นเสมือนว่าเขาได้ถือศีลอดถึงหนึ่งปี”

(บันทึกโดยมุสลิม 1984)

และเป็นที่รู้กันว่าผู้ใดที่ยังต้องมีภาระชดใช้ของเดือนเราะมะฎอน เขาจะไม่นับว่าถือศีลอดเราะมะฎอนครบจนกว่าจะชดใช้จนสมบูรณ์”
 www.islamqa.com คำถามหมายเลข 39328